Novinky

PRVNÍ KURZ PRÁVA CESTOVNÍHO RUCHU PRO EXTERNÍ ZÁJEMCE 12.4. 2017

Garanti kurzu:
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
JUDr. Klára Dvořáková, M.A.(rozená Havlíčková, advokátka)

Cíl kurzu:
Kurz je určen osobám působícím v cestovním ruchu, ať již působí ve veřejné správě, v soukromém sektoru (např. v cestovních kancelářích) i jinde, případně i studentům oborů cestovního ruchu. Předběžná znalost právní úpravy není nutná.
Doporučená literatura k dalšímu studiu: Petráš, R.: Právo a cestovní ruch, Praha 2013, Havlíčková, K.-Králová, R.: Cestovní právo, Praha 2015, články v časopise COT business zejména od dr. Dvořákové (do roku 2015 Havlíčkové) a dr. Petráše (mnoho z nich volně ke stažení na www.icot.cz – nejlépe přes Hledaný výraz…)

Obsahová náplň:
1) Právní úprava cestovního ruchu v systému českého právního řádu
2) Obchodní a živnostenské právo a jejich změny z poslední doby
3) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti
v oblasti cestovního ruchu
4) Smlouva o zájezdu a některé další smlouvy v novém občanském zákoníku, timeshare
5) Následky přeshraničního poskytování služeb cestovního ruchu
6) Připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu
7) Problémy s právními předpisy zasahujícími do cestovního ruchu (památková péče, ochrana životního
prostředí, doprava aj.)
8) Případy ze soudní praxe a řízení před správními orgány
9) Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu č. 2015/2302 a aktuální otázky její transpozice v ČR
10) Diskuze o současných problémech a připravovaných změnách

Více informací o kurzu naleznete zde.