TURISMUS A VYSOKÉ ŠKOLY

VYSOKÉ ŠKOLY V ČR VĚNUJÍCÍ SE TURISMU

Zatímco přímo právní úpravě cestovního ruchu se v ČR pravidelněji věnuje jen hrstka odborníků, které lze v zásadě spočítat na prstech, tak zájem o cestovní ruch obecně je poměrně značný. Z hlediska právní vědy, která je velmi koncentrována hlavně na hrstce právnických fakult, je však překvapující velké roztříštění odborných pracovišť, kde výraznou roli hrají regionální nebo soukromé vysoké školy. Ústřední výzkumné pracoviště již od roku 1993 neexistuje.

Některé pracoviště zde budou uvedena, zejména pokud vydávají pravidelně sborníky nebo časopisy, případně organizují odborné konference. Je však třeba upozornit, že konferenční příspěvky nebo články na právní témata jsou ojedinělé.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA – KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU
Pořádá každoroční rozsáhlé konference „Aktuální problémy cestovního ruchu“ na konci února – konferenční sborníky lze dohledat na https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/obecne-informace
Vydává elektronický časopis Studia turistica, který je kompletně k dispozici viz https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

MASARYKOVA UNIVERZITA – EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA – KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE
Pořádá každoroční „Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu“ v polovině září – sborníky z kolokvií jsou kompletně k dispozici viz https://www.econ.muni.cz/mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/sborniky
Vydává renomovaný časopis v angličtině Czech Journal of Tourism viz http://www.czechjournaloftourism.cz/

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE
Pořádá pravidelné konference věnované otázkám hotelnictví v polovině října. Sborníky jsou k dispozici v elektronické podobě   viz https://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/konference-vsh/
Vydává časopis v angličtině Czech Hospitality and Tourism Papers – novější čísla jsou kompletně k dispozici v elektronické podobě   viz https://ucp.cz/veda-a-vyzkum/recenzovany-casopis-vsh/

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE
Vydává anglický časopis Journal of Tourism and Services   kompletně v elektronické podobě viz https://www.jots.cz/

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA
Obor Management cestovního ruchu https://www.ujak.cz/cestovni-ruch
Vydává řadu odborných publikací a to i k právní úpravě cestovního ruchu viz http://vydavatelstvi.ujak.cz/

SLEZSKÁ UNIVERZITA – FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDNÁ FAKULTA V OPAVĚ – ÚSTAV LÁZEŇSTVÍ, GASTRONOMIE A TURISMU
Pořádá pravidelné konference věnované otázkám lázeňství nebo gastronomie v dubnu, ze kterých se vydávají sborníky.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ – FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ – KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU
Vysoká škola ekonomická (VŠE) je tradiční centrum výuky a výzkumu ekonomie i cestovního ruchu v ČR.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ (BRNO)
V dubnu pořádá konference zaměřené na gastronomii a hotelnictví. Sborníky jsou volně k dispozici v elektronické podobě http://ic.hotskolabrno.cz/?stranka=202&nix=konference