Úvod

Tato stránka se věnuje právní úpravě cestovního ruchu, tedy souboru různorodých předpisů veřejného i soukromého práva upravujících turismus. Zasahují zejména do obchodního, občanského, evropského, správního, ale i mj. finančního a mezinárodního práva. V ČR (a podobně i na Slovensku) jde o nepříliš vyhraněné odvětví, které ani nemá jasný název, kdy se hovoří třeba o cestovním právu nebo právu cestovního ruchu. Odborná literatura vzniká převážně až od roku 2013. V zahraničí jde přitom často o uznávané a vyhraněné odvětví a to především v Německu, označované hlavně jako Reiserecht, Tourismusrecht, Tourism Law.

Právní úprava v ČR ale do jisté míry v celé EU je jen málo stabilní a často se rozvíjí teprve v posledních desetiletích bez starších historických tradic (ochrana zákazníka zájezdů, timeshare). I V SOUČASNOSTI SE PŘIPRAVUJE CELÁ ŘADA ZMĚN A TO I ZCELA ZÁSADNÍCH. Připravuje se právní úprava tzv. sněžného práva, nový zákon o památkové péči a zejména se na jaře 2022 opět obnovila příprava zcela nového zákona o cestovním ruchu. Právní úprava je tedy velmi nestabilní.

PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍHO RUCHU JE TEDY DOSTI KOMPLIKOVANÁ, V SOUČASNOSTI SE ČASTO MĚNÍ A PRÁVNÍ VĚDA O NI PROJEVUJE ZÁJEM TEPRVE POSLEDNÍ ROKY. Zřejmě poprvé se vyučuje na českých právnických fakultách až v rámci předmětu Právo a cestovní ruch, který je na Právnické fakultě UK (v zimním semestru) teprve od roku 2014. TYTO STRÁNKY MAJÍ POMOCI STUDENTŮM I ZÁJEMCŮM O PRÁVNÍ ÚPRAVU CESTOVNÍHO RUCHU A TAKÉ PŘISPĚT K ROZVOJI TOHOTO SVÉRÁZNÉHO PRÁVNÍHO ODVĚTVÍ.

Přehled problematiky obsahuje monotematické číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016 vydané Právnickou fakultou UK, které je i v elektronické podobě – viz https://www.prf.cuni.cz/acta-universitatis-carolinae-iuridica/archiv a také (k vývoji právní úpravy) časopis Právněhistorické studie 48/1 Téma: cestovní ruch, také i v elektronické podobě – viz https://karolinum.cz/data/cascislo/6684/PHS_48_1.pdf  Nejnovějšími publikacemi jsou speciální právní čísla elektronického časopisu Studia turistica – od roku  2018 vždy první číslo ročníku viz https://www.studiaturistica.cz/archives/

NA PFUK SE KONAJÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE NAZVANÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU

  1. KONFERENCE 10.2.2015
  2. KONFERENCE 7.10.2015
  3. KONFERENCE 8.11.2016   PROGRAM ZDE
  4. KONFERENCE 9. LISTOPADU 2017  PROGRAM ZDE
  5. KONFERENCE 8. LISTOPADU 2018  PROGRAM ZDE
  6. KONFERENCE 12. LISTOPADU 2019 PROGRAM ZDE
  7.  KONFERENCE SE USKUTEČNÍ 16.-17. ČERVNA 2022 V KUTNÉ HOŘE   PROGRAM ZDE
  8. KONFERENCE 8. LISTOPADU 2023 PROGRAM ZDE

 Vedle již tradiční konference se v roce 2019 uskutečnil i workshop MENŠINY, TURISMUS A PRÁVO – a to v Kolíně se zaměřením na využití židovských památek.  DNE 21. KVĚTNA 2019 PROGRAM ZDE Výsledkem bude kniha Menšiny, turismus a právo, která je součástí nové edice Minority nakladatelství Auditorium.

Tyto stránky slouží spíše k celkové informaci o problematice a přehledu o základních publikacích a vědeckých pracovištích. Aktuální informace ve formě článků a vyjádření budou zveřejňovány hlavně v časopisech jako je zejména COT business nebo na odborných stránkách jako je např. Právní prostor – a zde bude případně odkaz.

! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU LZE ZVEŘEJNIT INFORMACI NEBO ODKAZ TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU – PIŠTE NA PETRAS@PRF.CUNI.CZ