Úvod

Tato stránka se věnuje právní úpravě cestovního ruchu, tedy souboru různorodých předpisů veřejného i soukromého práva upravujících turismus. Zasahují zejména do obchodního, občanského, evropského, správního, ale i mj. finančního a mezinárodního práva. V ČR (a podobně i na Slovensku) jde o nepříliš vyhraněné odvětví, které ani nemá jasný název, kdy se hovoří třeba o cestovním právu nebo právu cestovního ruchu. Odborná literatura vzniká převážně teprve v posledních přibližně pěti letech. V zahraničí jde přitom často o uznávané a vyhraněné odvětví a to především v Německu, označované hlavně jako Reiserecht, Tourismusrecht, Tourism Law.

Právní úprava v ČR ale do jisté míry v celé EU je jen málo stabilní a často se rozvíjí teprve v posledních desetiletích bez starších historických tradic (ochrana zákazníka zájezdů, timeshare). I V SOUČASNOSTI SE PŘIPRAVUJE CELÁ ŘADA ZMĚN  A TO I ZCELA ZÁSADNÍCH. Projednává se například novelizace zákona o místních poplatcích, připravuje nový zákon o památkové péči, diskutuje o postavení průvodců v cestovním ruchu, ale vedle toho může být právní úprava turismu zásadně změněna zcela novým spotřebitelským kodexem a opět se obnovit příprava zcela nového zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, se kterým od konce roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá. Právní úprava je tedy velmi nestabilní.

PRÁVNÍ ÚPRAVA CESTOVNÍHO RUCHU JE TEDY DOSTI KOMPLIKOVANÁ, V SOUČASNOSTI SE ČASTO MĚNÍ A PRÁVNÍ VĚDA O NI PROJEVUJE ZÁJEM TEPRVE POSLEDNÍ ROKY. Zřejmě poprvé se vyučuje na českých právnických fakultách až v rámci předmětu Právo a cestovní ruch, který je na Právnické fakultě UK (v zimním semestru) teprve od roku 2014. TYTO STRÁNKY MAJÍ POMOCI STUDENTŮM I ZÁJEMCŮM O PRÁVNÍ ÚPRAVU CESTOVNÍHO RUCHU A TAKÉ PŘISPĚT K ROZVOJI TOHOTO SVÉRÁZNÉHO PRÁVNÍHO ODVĚTVÍ.

Přehled problematiky obsahuje monotematické číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016 vydané Právnickou fakultou UK, které je i v elektronické podobě – viz http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404054467.pdfNejnovějšími publikacemi jsou (k aktuálním právním otázkám cestovního ruchu) monotematické číslo elektronického časopisu Studia turistica 2018 číslo 1. https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica
a také (k vývoji právní úpravy) časopis Právněhistorické studie 48/1 Téma: cestovní ruch, je i volně na internetu

NA PFUK SE KONAJÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE NAZVANÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU

  1. KONFERENCE 10.2.2015
  2. KONFERENCE 7.10.2015
  3. KONFERENCE 8.11.2016   PROGRAM ZDE
  4. KONFERENCE 9. LISTOPADU 2017  PROGRAM ZDE
  5. KONFERENCE SE USKUTEČNÍ 8. LISTOPADU 2018  PROGRAM ZDE
  6. TERMÍN KONFERENCE – 12. LISTOPADU 2019 PROGRAM ZDE

 Vedle již tradiční konference se v roce 2019 uskuteční i workshop MENŠINY, TURISMUS A PRÁVO – a to v Kolíně se zaměřením na využití židovských památek.  DNE 21. KVĚTNA 2019 PROGRAM ZDE Výsledkem bude kniha Menšiny, turismus a právo, která je součástí nové edice Minority nakladatelství Auditorium, ve které již vyšla Halász – Petráš a kol.: Menšiny, vysoké školy a právo, a v tisku je Kuklík – Petráš a kol.: Menšiny, sport a právo.

Tyto stránky slouží spíše k celkové informaci o problematice a přehledu o základních publikacích a vědeckých pracovištích. Aktuální informace ve formě článků a vyjádření budou zveřejňovány hlavně v časopisech jako je zejména COT business nebo na odborných stránkách jako je např. Právní prostor – a zde bude případně odkaz.

! V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU LZE ZVEŘEJNIT INFORMACI NEBO ODKAZ TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU – PIŠTE NA PETRAS@PRF.CUNI.CZ